Obchodní podmínky

I. Všeobecné ustanovení

Provozovatelem obchodu eOndrasek.cz je Ondřej Tůma se sídlem v ulici Bohuslava Vrbenského 1081/32, Most 43401, kterému bylo přiděleno Živnostenským úřadem Most identifikační číslo 88000010. Nejsme plátci DPH !

Pojmy

Dodavatel/prodávající – je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.
Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání řádně vyplněných údajů v objednávkovém formuláři. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Ochrana osobních údajů - provozovatel internetového obchodu eOndrasek.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona 101/2000 Sb. zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Pouze jméno, příjmení, adresa a telefon budou předány zvolenému dopravci za účelem doručení zboží a pouze e-mailová adresa poskytnuta firmě Heureka Shopping s.r.o. (Heureka.cz, Heureka.sk) za účelem zaslání online dotazníku v rámci kampaně Ověřeno zákazníky. Váš e-mail nikdy nebude použit k reklamním účelům.
Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

II. Objednávka

Každá provedená objednávka je závazná. Nevyzvednutí zásilky na dobírku se dle zákona nepovažuje za odstoupení od smlouvy.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po vyplnění objednávky včetně způsobu dodání a platby se zobrazí závazná koncová cena.

Dodací doba u každého produktu, který není skladem, ale je na objednávku je uvedena v detailní kartě produktu. Uvedené dny uvádí maximální dobu pro naskladnění produktu do našeho skladu. Uvedené dny jsou vždy počítány jako pracovní dny.

V případě, že si kupující nevyzvedne své závazně objednané zboží nebo jej odmítne převzít bez toho aniž by dodržel pokyny pro řádné stornování objednávky je povinen prodávajícmu uhradit vzniklý náklad ve výši celkového poštovného pro nepřevzatou zásilku. V případě, že u objednávky byli splněny podmínky pro poštovné zdarma bude nutno uhradit 140 Kč.

III. Platební podmínky a druhy plateb

Doručení prostřednictvím přepravce

Kupující je v den doručení informován pomocí SMS zprávy a chvíli před doručením je kontaktován telefonicky přepravcem s kterým si může domluvit podmínky převzetí zboží.

Platební podmínky:

Forma doručení pro Českou republiku

Forma doručení pro Slovenskou republiku

Pokud si objednáte zboží v hodnotě 2 500 Kč (100 €) a více, poštovné neúčtujeme.
V případě, že si zvolíte způsob platby na dobírku bude Vám vždy bez ohledu na Výši objednávky účtován poplatek 45 kč.

Objednávky do Slovenské republiky nelze hradit dobírkou, ale pouze platbou předem. Po vytvoření objednávky budou zobrazeny platební údaje, které budou zaslány také na uvedený email.

IV. Odstoupení od smlouvy

Od kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím má kupující právo bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedeného postupu:

Při vrácení zboží nezapomeňte na tyto podmínky:

Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do 14-ti dnů ode dne kdy kupující zaslal prodávajícímu zboží zpět.
V případě nedodržení výše uvedených náležitostí má prodávájící právo odmítnout vrácené zboží a poslat ho zpět.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku do 12 hodin od objednání. Pokud se rozhodnete objednávku stornovat, prosíme Vás o dodržení níže uvedeného postupu:

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku bez udání důvodu. Dále si vyhrazuje právo jí zrušit nebo vyřadit její část v případech, že:

V případě, že tato situace nastane, kupující bude prodávajícím kontaktován za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Mimosoudní řešení sporů

Spotřebitel má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. K mimosoudnímu řešení sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení sporů se zahajuje pouze na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Délka záruky

Kupující je povinen zboží po převzetí zkontrolovat a to jak z hlediska poškození tak úplnosti zboží či zásilky. Kupující může do 14 dnů poškozené zboží vrátit prodejci nebo oznámit poškození nebo závadu zboží či zásilky a zaslat bez zbytečného odkladu k reklamaci. V případě, že 14-ti denní doby nebylo nijak využito, vztahuje se na zboží 2 letá záruka, která začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

V. Reklamace

Pokud jste po rozbalení balíku, zjistili, že je zboží zdeformované, odřené nebo má nějaké jiné poškození způsobené při přepravě, je velmi důležité nám tuto skutečnost nahlásit do 2 dní! Tato reklamace, se totiž nevyřizuje u výrobce, ale u přepravce, který při předání bere za zboží zodpovědnost.

Ať se jedná o reklamaci zboží z důvodu výrobní vady nebo poškození při přepravě dodržujte prosím následující postup:

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů k uplatnění reklamace. V případě uplatnění těchto nákladů, zašlete kopii podacího lístku prostřednictvím emailu nebo poštou. Peníze za zboží a dopravu Vám budou zaslány na Váš účet do 14 dnů.

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.